WMO Diemen

WMO-klanten in Diemen tevreden over dienstverlening

Inwoners van Diemen die vorig jaar ondersteuning hebben gekregen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect daarvan. Een meerderheid stelt dat ze daardoor beter dingen kunnen doen en zich beter kunnen redden in het dagelijks leven. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente in 2016 heeft laten houden. Wel zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen, zoals de mogelijkheid om een familielid of naaste mee te nemen naar een gesprek met de gemeente. Ook zijn opmerkingen gemaakt over de snelheid waarmee men geholpen werd. Daarnaast blijken sommige voorzieningen zoals Diemen voor Elkaar of de Wmo-raad niet altijd bekend.