Dagopvang Diemen

Vraag naar meer dagopvang in Diemen

De dagopvang voor mensen met beginnende dementie zonder indicatie in het Huis van de Buurt ’t Kruidvat in Diemen-Zuid is een succes voor de personen zelf maar vooral ook voor hun mantelzorgers. De deelnemers komen daarbij niet alleen uit Zuid maar ook uit de andere delen van Diemen. De dagopvang, die wordt verzorgd door Cordaan, vindt plaats op woensdag en – als één van de weinige – ook op zondag. Alle betrokkenen zouden daar graag nog een dag aan toegevoegd zien. Stichting Welzijn Diemen heeft die vraag neergelegd bij de gemeenteraad en zal binnenkort ook een concreet subsidieverzoek indienen.