Afvalstoffenheffing

Diemen haalt doel restafval lang niet

De gemeente Diemen haalt de gestelde doelen voor de hoeveelheid restafval bij lange na niet. Uitgangspunt was om die hoeveelheid in 2020 terug te dringen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Volgend jaar wordt echter nog 265 kilo per inwoner per jaar aan restafval verwacht. De doelstelling voor 2020 is dan ook niet realistisch, schrijven B&W in het kader van de begrotingsbehandeling. De gemeente kijkt wel naar een grootschalige hervorming van het ophalen van huishoudelijk afval. Gedacht wordt aan een methode waardoor het aanbieden van restafval meer moeite kost.