parkeren Holland Park Diemen

Niet meer ruimte voor parkeren Holland Park

Diemen wil de parkeernorm voor Holland Park, momenteel zes parkeerplaatsen per tien woningen, niet verhogen. ‘’Eén van de belangrijkste kwaliteiten van Holland Park is dat voorzieningen als metro, trein en bus, op zeer korte loopafstand van de woningen, ruim aanwezig zijn. Ten tijde van het ontwikkelen van de woonwijk Holland Park heeft onderzoek plaatsgevonden naar het aantal te verwachten auto’s en bijbehorende parkeervoorzieningen in de wijk, mede in relatie tot de aanwezige openbaarvervoers mogelijkheden. Er is daarom een autoluwe wijk ontwikkeld. Voor de nieuwe ontwikkelingen in Holland Park wordt ook nog eens in een ruim percentage sociale woningbouw voorzien. Het college is daarom niet voornemens de parkeernorm te wijzigen om het autobezit te stimuleren,’’ schrijven B&W in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD-fractie. Het college benadrukt daarbij wel dat het verder geen invloed heeft op de verkoop van parkeerplaatsen door de ontwikkelaar.