Plannen AK haalbaar

Plan Arent Krijtstraat ook financieel haalbaar

Nieuwe plannen voor de hoek van de Arent Krijtstraat en de Hartveldseweg, waar het voormalige kantoorpand inmiddels is gesloopt, moeten voor de ontwikkelaar (financieel) realiseerbaar zijn. Kan dit niet, dan blijft de locatie nog vele jaren braak liggen.
De herontwikkeling dient ook ‘stedebouwkundig adequaat’ te zijn. Uitgangspunt is dat de lokatie de poort van Diemen aan de westkant vormt waar een ruimtelijke en functionele opwaardering wordt beoogd. ‘’Het is onwenselijk dat deze lokatie geen adequate stedebouwkundige invulling krijgt.’’
Dat alles schrijven B&W in een nieuwe notitie aan de raad over de Arent Krijtstraat locatie. Eerder werd het plan voor een 11 verdiepingen hoge flat na veel weerstand van omwonenden door de raad verworpen. Ontwikkelaar AM past nu het bouwplan aan. ‘’Het college dringt er bij AM op aan dat daarbij een participatietraject wordt doorlopen waarbij de omwonenden en overige inwoners betrokken worden’’.