Eric Boog Diemen

Boog wil woonoverlast Diemen harder aanpakken

Burgemeester Erik Boog wil ernstiger en herhaaldelijke woonoverlast harder aan kunnen pakken. Hij heeft de raad gevraagd om nieuwe bevoegdheden toe te staan die het mogelijk maken overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen specifieke gedragsaanwijzingen te geven.
In voorkomende gevallen worden eerst minder ingrijpende maatregelen, zoals een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation ingezet. Als die niet werken, kan de burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen, legt de gemeente uit. Als een overlastveroorzaker die aanwijzingen niet opvolgt kunnen er sancties worden opgelegd, zoals hoge dwangsommen of uiteindelijk een tijdelijk huisverbod. Boog: “Ik zie het als een extra mogelijkheid om inwoners te kunnen helpen als ze ernstige en herhaaldelijke overlast ervaren in hun buurt. Wel is het instrument bedoeld als een laatste redmiddel. Voordat ik dit instrument daadwerkelijk kan inzetten, moeten eerst alle andere mogelijkheden zijn doorlopen. Maar soms zal het nodig zijn om hier gebruik van te maken om ernstige woonoverlast echt te stoppen.”