Betaald parkeren Muiderstraatweg

Betaald parkeren op de Muiderstraatweg

Op de Muiderstraatweg in Diemen moet betaald parkeren worden ingevoerd. Momenteel geldt in dit gebied nog een blauwe zone maar de parkeerdruk kan toenemen omdat er volgend jaar bij de reconstructie van de Muiderstraatweg en Hartveldseweg – de zogenaamde Oost-West As – parkeerplaatsen gaan verdwijnen. Om overloop van die parkeerdruk te voorkomen wordt ook in de wijde omgeving de blauwe zone omgezet in betaald parkeren, is het plan van de gemeente. Die plannen worden gepresenteerd en staan ter discussie tijdens twee bewonersavonden op dinsdag 28 november en donderdag 14 december, steeds van 17.00 tot 20.00 uur in Schuilkerk De Hoop aan de Hartveldseweg. Informatie is te vinden op

https://www.diemen.nl/inwoner/nieuws/wijziging-parkeerregime-omgeving-muiderstraatweg