Bergwijkpark Diemen Zuid

Bedrijven Diemen moeten autoforensen ontmoedigen

Bedrijven in Diemen, met name op kantorenpark Bergwijkpark Zuid, moeten hun werknemers er toe aanzetten minder met de auto naar het werk te komen en meer gebruik te maken van fiets of scooter of het openbaar vervoer. ‘’De bedrijven moeten starten met een proces van bewustwording dat slechts een deel van de medewerkers met de auto kan komen,’’ schrijven B&W in een voorstel om in en rond Bergwijkpark-Zuid betaald parkeren in te voeren. Dat is vooral nodig omdat in de aangrenzende wijken in Amsterdam en Duivendrecht nog dit jaar ook parkeerregulering komt. ‘’Er bestaan talloze voorbeelden van bedrijven die het aandeel medewerkers dat met de auto komt heeft weten te verminderen.’’ Het idee van sommige ondernemingen dat de gemeente de parkeerkosten moet compenseren wordt nadrukkelijk verworpen. Op Bergwijkpark-Zuid gaat een parkeertarief gelden van 1 euro per uur en 8 euro per dag.