Jongerenraad Diemen

Jongerenraad Diemen zoekt nieuwe leden

De Jongerenraad van Diemen zoekt nieuwe, enthousiaste leden. De Jongerenraad is een adviesorgaan dat in het leven geroepen is door de gemeenteraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken die spelen in de gemeente. Het idee daarachter is om de drempel tussen jongeren en het gemeentebestuur te verlagen.Via de Jongerenraad kunnen jongeren zelf kwesties aandragen die vervolgens door de gemeenteraad kunnen worden opgepakt. Ook kan de Jongerenraad ervoor zorgen dat ideeën en suggesties van jongeren het lokale bestuur sneller bereiken en dat de belangen van jongeren goed in beeld komen. De Jongerenraad vergadert één keer per maand en bestaat uit maximaal zeventien leden van 15 tot 26 jaar. Op dit moment zijn er echter maar zeven leden. Wie interesse heeft kan mailen naar jongerenraad@diemen.nl