Gemeente controleert niet

Diemen controleert aanvraag stadspas niet

De gemeente Diemen controleert niet of aanvragen van een stadspas aan de voorwaarden voldoen. Die stadspas biedt mensen met een laag inkomen korting op onder meer theater, film, musea, cursussen of sportactiviteiten en ook op het openbaar vervoer. Dat Diemen aanvragen soepeler behandeld is gebaseerd op het zogenaamde Rekmanifest dat ambtenaren de kans biedt om rekkelijk met de regels om te gaan. ‘’Mensen die een stadspas aanvragen, mogen zelf verklaren dat ze tot de doelgroep behoren. Dat controleren we niet. Er zal weleens iemand tussen zitten die liegt maar als we naar het gebruik van de pas kijken dan komt dat overeen met het percentage lage inkomens in Diemen,’’ zegt beleidsadviseur samenleving Martijn Alderse Baas in een interview met Binnenlands Bestuur over het Rekmanifest dat veel positieve reacties oplevert uit de bestuurswereld.