overschot afval

Gemeente zoekt oplossing voor overschot aan afval

Het lange Kerstweekend met voor de meesten drie vrije dagen heeft in heel Diemen geleid tot een overschot aan afval.Vrijwel overal stonden vuilniszakken of stapels karton en papier naast de volle bakken. Door het stormachtige weer werd dat papier ook vaak over een grote afstand verspreid.
”Kerst viel dit jaar erg ongelukkig, zo direct na het weekend en dit zijn ook de dagen dat mensen veel afval hebben en ook de tijd hebben om het weg te brengen, waardoor deze dagen een piek in afval te zien is,” aldus wethouder Jeroen Klaasse (D66). ”We zullen met Meerlanden in overleg gaan of hier een oplossing voor te bedenken is, zoals een extra ophaalronde tijdens het weekend of de feestdagen. Hier zullen wel extra kosten voor de gemeente (en dus voor de inwoners) aan verbonden zijn.”
Er is bij het ondergronds brengen van de papierbakken extra capaciteit toegevoegd, maar deels wel op andere plekken, voegt de wethouder toe. Veel mensen maken gebruik van de papierbakken bij de winkelcentra in Diemen-Noord en -Centrum, waardoor deze vaak als eerste vol zitten. ”Bij de papierbakken zien we verder het probleem van illegale stort (door bedrijven) en het blokkeren van containers door (te) grote stukken karton.” Overigens moet gezegd worden dat medewerkers van de gemeente de rommel op woensdag weer overal hebben opgeruimd.