GR Verkieizng Diemen

Onderzoek naar wensen voor raadsverkiezingen

De gemeente Diemen wil graag weten wat voor de bewoners de belangrijkste thema’s zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. ‘’Waar moet de politiek in Diemen volgens u mee aan de slag? En waarover wilt u meer weten van de partijen’’? schrijft de gemeente bij een vragenlijst op de website. Daarin wordt onder meer gevraagd of men van plan is te gaan stemmen, of men nu al weet of welke partij gestemd zal worden en vooral hoe belangrijk onderwerpen als woningen en woningbouw, veiligheid, zorg en voorzieningen zoals de Brede Hoed, natuur en landschap waaronder het Diemerbos, milieu en onderhoud van wegen zijn bij het bepalen van de uiteindelijke stem. De vragenlijst is te vinden op
https://www.diemen.nl/inwoner/nieuws/mijnstem-diemen-helpt-u-bij-het-stemmen