Klimaatatlas

Klimaatatlas opgesteld voor Diemen en regio

Diemen heeft samen met veertien andere gemeenten en het waterschap AGV getest hoe klimaatbestendig hun regio is. De resultaten zijn verwerkt in een klimaatatlas die een eerste inzicht geeft welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte. Zo kunnen de gemeenten en het waterschap bepalen waar zij aan de slag moeten en hoe de regio goed voorbereid kan worden op de gevolgen van de klimaatverandering. Wethouder Jeroen Klaasse: “Deze test en de resultaten zijn een belangrijke eerste stap in het klimaatbestendig maken van onze regio. Naar aanleiding van de resultaten kunnen we in gesprek gaan over de risico’s van klimaatverandering en hoe we onze leefomgeving hier optimaal op kunnen voorbereiden en inrichten. De resultaten zijn in te zien op agv.klimaatatlas.net. Ook inwoners kunnen hierop zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen”.