Spoorzicht Diemen

Spoorzicht voor veel projecten in the picture

Het open gebied bij Spoorzicht in Diemen is in the picture voor een groot aantal projecten. Zo wordt dit gebied vaak genoemd als locatie voor een flink aantal sociale woningen of voor een middelbare school, plannen die beide hoog op de agenda staan bij de gemeente. Ook zouden er hockey- of honkbalvelden kunnen komen wat problemen op Sportpark Diemen op kan lossen. Als dat laatste het geval is, dan zou honkbal weer terugkeren naar de plaats waar het in Diemen is begonnen. Bij al die ideeën benadrukken vrijwel alle partijen in de gemeenteraad dat het bestaande groengebied bij Spoorzicht wel behouden moet blijven. Het gemeentebestuur zal zich de komende tijd verder uitspreken over wat er precies op en rond Spoorzicht gaat gebeuren.