middelbare school

Diemen trekt miljoen uit voor middelbare school

Om de komst van een middelbare school in Diemen verder voor te bereiden, wil de gemeente in totaal maximaal één miljoen euro uittrekken. Daarvan is 150.000 euro bestemd voor de voorbereidingskosten van de gemeente zelf terwijl maximaal 850.000 euro bedoeld is als bijdrage voor de aanloopkosten van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB. Die OSB wil de middelbare school ook als dependance in Diemen op gaan zetten. De financiële regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De middelbare school zou de eerste vier jaar in een tijdelijke huisvesting komen. Dat wordt zo mogelijk gecombineerd met een tweede sporthal die ook in Diemen moet verrijzen. Als mogelijke locaties wordt gedacht aan Spoorzicht of aan het open veld naast de Duranhal in Diemen-Zuid.