PvdA doet aftrap

PvdA Diemen: 1,2 miljoen voor sociale woningen

De PvdA Diemen wil 1,2 miljoen euro uittrekken om de bouw van 1.200 sociale woningen mogelijk te maken. ‘’De corporaties kunnen en willen nu investeren en de gemeente kan goedkoop grond ter beschikking stellen. Daarbij geven we extra aandacht voor jongeren, ouderen en gehandicapten,’’ aldus de PvdA in het programma voor de raadsverkiezingen. Daarnaast wil de partij ook 1,5 miljoen extra besteden aan duurzaamheid. De gemeente stimuleert daarbij in de visie van de PvdA de toepassing van schone energie als warmtepompen, warmtenetten, warmte koude opslag, zonneboilers en zonnecollectoren en de isolatie van woningen. Verder wil de partij 400.000 euro uittrekken voor de ontwikkeling van het huis van de buurt en het dubbele daarvan om de kansen op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen te verbeteren. ‘’De PvdA wil graag verder werken aan betaalbaar wonen, onderwijs, goede ouderenvoorzieningen, gezondheidszorg en een menswaardige inkomensvoorziening voor de medeburgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Een gemeentebestuur dat Diemen tot een plek maakt waar het prettig wonen is voor iedereen. Daar maakt de PvdA zich sterk voor.’