Geluidsoverlast Sniep

Geluidsoverlast de Sniep van Weesperstraat Diemen

Bewoners van de ‘waterkant’ van Plantage de Sniep klagen over geluidsoverlast van motoren en auto’s die vol gas geven op de Weesperstraat. Daar wordt volgens ooggetuigen dan ook met extreem hoge snelheden gereden, meldt de raadsfractie van de VVD in schriftelijke vragen aan B&W. ‘’Dit veroorzaakt veel geluidsoverlast voor bewoners. Naast de overlast vormt de hoge snelheid gevaar voor de overtreders zelf, maar erger ook voor medeweggebruikers.’’ Bewoners hebben in mei al geklaagd bij de gemeente. Die heeft hen gevraagd of de klacht door veel mensen wordt gedeeld. Een aantal bewoners heeft een mail gestuurd maar de gemeente wil, volgens de VVD-fractie, handtekeningen zien. Die fractie vraagt nu of B&W op de hoogte zijn van de klachten, hoeveel dat er dan zijn en ook of metingen zijn uitgevoerd. De fractie informeert ook of de geluidsnorm voor dit gebied is verhoogd. Ook wil de partij weten of B&W bereid zijn de frequentie van de handhaving op te voeren. ‘’Welke acties heeft u reeds ondernomen naar aanleiding van de klachten? Bent u bereid om op korte termijn samen met de bewoners over mogelijke oplossingen van gedachten te wisselen? Zo ja, wanneer zou u dit kunnen organiseren?