Onveilige verkeerssituatie

‘Verkeerssituatie centrum Diemen vaak onveilig’

Jongeren in Diemen vinden de verkeerssituatie rond het winkelcentrum Diemerplein vaak niet veilig. Dat geldt vanaf de in/uitgang van de parkeergarage tot aan het Wilhelminaplantsoen. Er is veel onduidelijkheid over de voorrangsregels en over de veiligheid van fietsers en voetgangers bij de kruisingen en zebrapaden. Met name de overgang van het fietspad ter hoogte van de apotheker is zeer onveilig. Dat blijkt uit een enquête van de Jongerenraad Diemen die door 124 jongeren is ingevuld. In algemene zin luidt de conclusie dat de respondenten zich wel veilig voelen in Diemen. Wel zijn er een groot aantal verbeterpunten opgegeven, met name over hangjongeren rond de Rode Kruislaan, de al genoemde verkeersveiligheid en de vaak gebrekkige verlichting zoals bij fietsoversteekplaatsen in Diemen-Noord.