GR Verkieizng Diemen

Verkiezingen raad Diemen komen op gang

De politieke partijen die aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Diemen op 21 maart willen deelnemen, moeten maandag 5 februari hun kandidatenlijsten indienen. De voorzitter van het centraal stembureau zal vervolgens op vrijdag 9 februari beslissen over de geldigheid van die lijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven staande naam van de partij. Vervolgens zal die voorzitter ook de geldig verklaarde lijsten nummeren. Dat alles gebeurt in een openbare zitting die om 16.00 uur begint in de B&W kamer van het gemeentehuis. Inwoners van Diemen die kiesgerechtigd zijn ontvangen uiterlijk 7 maart hun stempas. Als die stempas niet wordt ontvangen of beschadigd of kwijt raakt, dan is na die datum een vervangend exemplaar aan te vragen. Overigens wordt op 21 maart ook een raadgevend referendum gehouden over de zogenaamde sleepwet.