Kopers Holland Park

Kopers Holland Park zitten met wurgcontract

Eigenaren van 1.400 woningen in de nieuwe wijk Holland Park in Diemen moeten altijd aangesloten blijven op stadsverwarming van Nuon. Als ze naar een andere leverancier over willen stappen, dan kan dat hen te staan komen op een boete van 50.000 euro, meldt Het Parool. De wurgcontracten zijn onthuld door de topman van woningcorporatie De Key op Twitter. Nuon wilde destijds met de ontwikkelaars Snippe uit Diemen en Bouwaccent regelen dat er geen andere verwarming zou komen in de appartementen. Volgens Het Parol is die bepaling per ongeluk terechtgekomen in de koopcontracten van 1400 eigenaren. “De verkoop was een groot succes, waardoor de akten onder grote tijdsdruk tot stand kwamen,” zegt een woordvoerder van Holland Park. Meteen nadat de fout aan het licht was gekomen, hebben Snippe en Bouwaccent besloten de aktes aan te passen. Dat gebeurt door een collectieve akte en een aantekening bij het Kadaster. ‘’Woningeigenaren zijn niet verplicht stadswarmte af te nemen van Nuon en kunnen zonder boetes of extra kosten alternatieven in hun woning installeren,’’ zegt Nuonwoordvoerder Steffart Buijs.