Starters Diemen

Starters starten met coaching ZAAI Diemen

Een 17-tal startende ondernemers uit Diemen doet komend half jaar mee met het ZAAI Diemen coachtraject. ZAAI ondersteunt starters met coaching, masterclasses, netwerk- en intervisiebijeenkomsten met als doel hen te helpen succesvol te ondernemen. Wethouder Klaasse van economische zaken: “Ik ben heel blij dat wij, naast de goede contacten met de gevestigde ondernemers, ons nu ook meer gaan focussen op startende ondernemers. Onze hoop is dat zij zich met behulp van ZAAI verder ontwikkelen als ondernemer en zij zich daarnaast meer verbonden gaan voelen met de gemeenschap van Diemense ondernemers.”  ZAAI sluit aan bij het voornemen van de gemeente om startende ondernemers te ondersteunen en te investeren in de lokale economie. Tijdens het programma komen de starters ook in contact met andere ondernemers uit Diemen. Joop Saan, voorzitter Ondernemend Diemen: “Als Ondernemersvereniging juichen wij een dergelijk initiatief natuurlijk van harte toe! We werken er daarnaast actief aan mee door in het projectteam te participeren bij de keuze van de kandidaten. We hebben alle kandidaten een jaar gratis lidmaatschap van onze vereniging aangeboden. Kennis delen, van elkaar leren en een netwerk opbouwen zijn juist voor startende ondernemers van groot belang; Ondernemend Diemen biedt die mogelijkheden”.