formateur diemen

Diemen stevent af op doorgaan bestaande coalitie

Diemen stevent voor het nieuwe wethouderscollege af op doorgaan van de bestaande coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA. Zo’n samenstelling kan rekenen op twaalf van de 21 raadszetels en is daarmee stabiel. Bovendien is er geen sprake van een extra ‘overbodige’ partij (in zetelaantallen), concludeert informateur Ruud Grondel na uitgebreid overleg met alle partijen in de nieuwe gemeenteraad. ‘’Ik merk op dat er andere zetelcombinaties mogelijk zijn die bestuurlijk en inhoudelijk zeker deel uit zouden kunnen maken van de coalitie, maar dat de combinatie waarin dit mogelijk is altijd zal leiden tot óf elf zetels óf vier partijen waarvan één zetelmatig boventallig.’’ Volgens Grondel is er tussen de drie partijen meer dan afdoende inhoudelijke synergie en programmatische overeenkomsten. Ook acht hij dit een adequate vertaling van de verkiezingsuitslag: twee van de drie partijen die zetels wonnen in de afgelopen verkiezingen zijn vertegenwoordigd.