Ouderenpartij

Ouderenpartij Diemen laakt besloten overleg

De Ouderenpartij Diemen hekelt de beslotenheid rond de onderhandelingen voor een nieuw college. De raadsfractie van de OPD spreekt van ‘een groot achterkamertjesgehalte’. Aanleiding voor de kritiek zijn opmerkingen van huidig wethouder en informateur Ruud Grondel over de betaalbaarheid van de Stadspas. Daaruit blijkt dat de informatie over dat onderwerp, net als een aantal andere memo’s, wel ter tafel is gekomen bij de onderhandelingen maar niet aan de andere raadsfracties is overhandigd of in de openbaarheid is gebracht. De Ouderenpartij Diemen wil een motie indienen over het terugdraaien van eerdere bezuinigingen op de stadspas en zou daarvoor graag beschikken over de betrokken memo, aldus de fractie in een brief aan het (huidige) college van B&W. ‘’Wij verzoeken u daarom dringend om openbaarmaking en toezending van het memo over de Stadspas, zodat wij onze motie gedegen kunnen voorbereiden. Tevens verzoeken wij u om openbaarmaking en toezending van alle andere memo’s die bij de coalitiebesprekingen zijn gepresenteerd.