Vestigingsklimaat

Diemen wil vestigings-klimaat verder versterken

Diemen, dat nu al 16.000 arbeidsplaatsen telt, gaat het vestigingsklimaat voor grotere en kleinere bedrijven versterken en ook beter voor het voetlicht brengen. Daarnaast wordt de samenwerking met Ondernemend Diemen en met de bedrijvenpanels op de verschillende bedrijventerrein voortgezet. Dat staat in het concept akkoord voor een nieuwe coalitie van GroenLinks, D66 en de PvdA. ‘’Ook de bedrijven zijn gebaat bij een groene, veilige en prettige gemeente. Wij nemen in onze afwegingen hun belang mee,’’ schrijven de partijen. De coalitiepartners willen onder meer initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen.
Verder streeft het college er naar dat mensen naar vermogen meedoen aan arbeidsmarkt of samenleving. ‘’Niet alle Diemenaren hebben geprofiteerd van het aantrekken van de economie. Langdurige, duurzame uitstroom naar regulier werk heeft altijd de voorkeur, ook als dat een langere investering in om- of bijscholing vergt. Daarom maken we extra geld en inzet vrij voor het naar werk begeleiden van langdurig werkloze Diemenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een speciale focus op 50-plussers, Diemenaren met een arbeidsbeperking, jongeren tot 28 jaar die werk of een stage in de regio zoeken en statushouders.