Wethouder GL

Wethouder koopt manege in Diemen

De pas benoemde wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) gaat de manege aan de Stammerdijk in Diemen samen met een partner kopen. Nuijens gaat dan ook in de bedrijfswoning op het terrein wonen. β€˜β€™Na openingstijd zou ik daarmee ook de functie en rol van toezichthouder hebben. Dit vertaalt zich in de praktijk tot het na sluitingstijd en voor bedtijd controleren van de stand van het terrein en het welzijn van de dieren. De gemeente vereist dat het gebruik van de woning onlosmakelijk is verbonden met het gebruik van het terrein. Voor de volledigheid merk ik tevens op dat mijn verantwoordelijkheden binnen de dagelijkse bedrijfsvoering beperkt zullen zijn tot bovenstaande rol van toezichthouder, en die van medeeigenaar. Mijn hoofdwerkzaamheden zullen immers betrekking hebben op het wethouderschap,’’ schrijft Nuijens aan de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente. Inmiddels hebben B&W besloten met het voorgenomen gebruik van de bedrijfswoning akkoord te gaan.