circulaireinkoop

Diemen tekent voor circulaire inkoop

De gemeenten en provincies in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam MRA, waartoe ook Diemen behoort, willen in 2015 50 procent circulair inkopen. Vertegenwoordigers van de MRA hebben daartoe woensdag een intentieverklaring getekend. Namens de gemeente Diemen zette wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) van duurzaamheid zijn handtekening. ”We hebben al goede stappen gezet maar er valt nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaam en dichtbij inkopen.” aldus Nuijens.
De MRA wil toegroeien naar een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke ‘game changer’. De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Al in 2022 willen de MRA-partners voor ten minste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap. De partners hebben daarbij afgesproken om regelmatig tussentijds de voortgang te monitoren. Dit gebeurt in samenhang met marktontwikkelingen. Zo nodig volgt tussentijdse bijstelling.