Blaas sporthal

Geen vervanging voor blaas-sporthal Diemen

Voor de blaas-sporthal aan de Prins Bernhardlaan in Diemen die afgelopen winter bij een storm volledig is vernield, komt geen andere accommodatie in de plaats. Vrijwel alle sportverenigingen die van de blaashal gebruik maakten hebben elders voldoende ruimte gevonden, met name in Driemond en IJburg. Een enkele sportclub maakt tijdelijk gebruik van de sportzaal bij het Duran-centrum in Diemen-Zuid Veel gebruikers vonden de blaashal toch al verouderd en minder bruikbaar, aldus wethouder Jeroen Klaasse van sport in de gemeenteraad. Op de plaats van de blaashal, naast de bestaande Sporthal Diemen, komt een nieuwe vaste sporthal. Die is echter pas op zijn vroegst eind 2022 in gebruik te nemen. De gemeente heeft voor dat project 5,5 miljoen euro op de begroting gereserveerd.