Buitenlust

Onderzoek woningbouw Buitenlust kost halve ton

De gemeente gaat nader onderzoeken of de bouw van een flatgebouw met 40 woningen op het speelveld van Buitenlust haalbaar is. Die onderzoeken gaan 50.000 euro kosten. Daarbij gaat het onder meer om geotechnisch onderzoek, vleermuizenonderzoek en eventuele mitigatiemaatregelen, parkeerdrukmeting en een volledig verkennend bodemonderzoek. Onlangs zijn de plannen tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de bewoners van Buitenlust toegelicht. Een aantal bewoners heeft al eerder aangegeven zich tegen de plannen te zullen verzetten. In de gemeenteraad lijkt wel een meerderheid vóór de plannen te bestaan. Alleen VVD en Leefbaar Diemen hebben zich expliciet tegen het bebouwen van het speelveld uitgesproken. D66 vraagt zich af ‘waar je anders zou moeten bouwen’ terwijl GroenLinks vindt ‘dat de kinderen van Buitenlust straks veel beter in Spoorzicht kunnen gaan spelen, zeker als ze via het nieuwe spoorviaduct over kunnen steken.’