Vogelweide

Vernieuwing van wijk Diemen-Noord vertraagd

De vernieuwing en renovatie van de wijk Vogelweide in Diemen-Noord loopt vertraging op. De tweede fase, het opnieuw inrichten van Meerkoet en directe omgeving, zou volgens de oorspronkelijke planning deze maand beginnen. Door onvoorziene omstandigheden is dat verplaatst tot na de zomervakantie, dat wil zeggen september of oktober, deelt de gemeente mee. De bewoners van de betreffende straten krijgen deze week een brief over de vertraging. Dit voorjaar zijn ter voorbereiding al enkele tientallen bomen in dit deel van Diemen-Noord gekapt. De afgelopen maanden is in dit deel van Diemen-Noord wel Kolgans opnieuw ingericht waarbij op het plein in de wijk ook een grote speelplaats is verrezen. Dat speelterrein is afgelopen week na enige vertraging vanwege de droogte opengesteld en mag zich in een grote belangstelling verheugen