Gemeentehuis

Hal Gemeentehuis Diemen ligt overhoop

De hal van het Gemeentehuis van Diemen ligt momenteel overhoop. De grote balie van het Klant Kontakt Centrum wordt weggesloopt, een deel van het andere meubilair is verdwenen en daarnaast is ook de grote raadszaal zo goed als leeg. De centrale hal en publieksbalies krijgen een opfrisbeurt en de klantbediening wordt persoonlijker. Ook worden de balies van Klant Contact Centrum en Burgerzaken meer met elkaar verbonden. De raadszaal wordt aangepast op de groei van de gemeente én krijgt een multifunctioneel karakter. De plannen zijn ontworpen door Andrea Möhn Architects. Tijdens het begin van de verbouwing is het Klant Kontakt Centrum te vinden naast Burgerzaken, direct links van de hoofdingang. Bezoekers voor Burgerzaken kunnen zich gewoon melden via de daarvoor bestemde zuil.