stadspas

OP Diemen: verruiming Stadspas nu al invoeren

De Ouderenpartij Diemen wil dat de verruiming van de inkomenscriteria voor de Stadspas vanaf 1 juni 2018 wordt ingevoerd en niet pas op 1 januari 2019. Daardoor zouden inwoners van Diemen die nu wel voor de Stadspas in aanmerking komen nog gebruik kunnen maken van aanbiedingen in het nieuwe seizoen vanaf september 2018, aldus OP Diemen in schriftelijke vragen. Volgens de raadsfractie van die partij was het ook de bedoeling van de op 31 mei door de VVD ingediende motie dat de verruiming zo snel mogelijk ingevoerd werd. Dat is echter, aldus OP Diemen, niet bekend geraakt bij de behandeld ambtenaar die nu van mening zou zijn dat de maatregel pas in 2019 in gaat. ‘’Bent u bereid de ingangsdatum voor de verruiming vast te stellen op de dag na aanname van de motie, namelijk 1 juni 2018, en alle afgewezen en komende aanvragen alsnog te honoreren en de kosten daarvan op te nemen in de lopende begroting 2018?’’ vraagt de OP-fractie aan het college van B&W.