Reclamescherm

Koopgedrag winkelend publiek Diemen onderzocht

Diemen doet mee aan een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van het winkelend publiek in de Randstad. Bekeken wordt waar Diemenaren boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Een aantal inwoners van Diemen ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Ook wie geen brief krijgt kan de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018.

De vergaarde informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Die overheden zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke winkelcentra en een compleet winkelaanbod. Dat is vooral nodig omdat de detailhandel de afgelopen sterk is veranderd. Online winkelen neemt sterk toe terwijl in winkelgebieden – ook Diemerplein en Gruttoplein – vaker leegstand voorkomt.