VVD Diemen wil ruimte voor elektrische leenauto’s

De raadsfractie van de VVD in Diemen wil dat er gekeken wordt naar speciale parkeermogelijkheden en faciliteiten voor elektrische leenauto’s. De fractie wijst op het Amsterdamse Ionic carsharing en vraagt B&W of er in Diemen, mede gezien de uitbreiding van het betaald parkeren en de blauwe zones, ruimte kan worden gecreëerd voor zo’n concept. De VVD wil ook weten of er beleid is geformuleerd rond de parkeermogelijkheden, laadpalen en dergelijke voor elektrische leenauto’s in de publieke ruimte in Diemen. Als dat beleid bestaat, dan wil de fractie graag weten hoe dat eruit ziet en als het niet bestaat, dan vraagt de VVD waarom niet? In dat laatste geval suggereert de raadsfractie aan B&W om binnen een half jaar initiatieven op dit gebied in Diemen te nemen.