Diemen bezorgd over plan voor biomassacentrale

Het college van B&W van Diemen ‘begrijpt de zorgen die in de raad en de samenleving leven over biomassa in het algemeen, en zeker over de –eventuele- vestiging van een biomassacentrale in onze gemeente volledig.’ De gemeente Diemen voert deze week ook een vervroegd overleg met Nuon over warmtekansen. Dat schrijft wethouder Jorrit Nuijens van milieu in een uitgebreide reactie op een ontwerpmotie van de Ouderenpartij Diemen over de plannen van Nuon om op haar locatie in Over-Diemen zo’n biomassacentrale te bouwen. Nuijens legt uit dat de raad t.z.t. een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) wordt gevraagd maar dat mag alleen beoordeeld worden op gronden van ‘goede ruimtelijke ordening’, niet om milieu- of andere redenen. De vergunning zelf is een zaak van de Provincie Noord-Holland. De gemeente is wel informatie aan het inwinnen, onder meer over welke zorgen er zijn over biomassa als energiebron en of en zo ja op welke wijze de raad of het college daar invloed op kunnen uitoefenen, als dat niet binnen de afweging over een VVGB blijkt te kunnen, en over welke zorgen er zijn over de vestiging van een biomassacentrale in Diemen en hoe daar eventueel invloed op kan worden uitgeoefend. De motie van OP Diemen is, na een uitgebreide discussie in de raad, uiteindelijk ingetrokken.