Middelbare school komt in centrum van Diemen-Zuid

De middelbare school die in Diemen komt, kan het beste worden gebouwd op het terrein naast het Duran-sportcentrum midden in Diemen-Zuid. De locatie biedt voldoende ruimte voor een school met maximaal 800 leerlingen. Hoe dat stedenbouwkundig ingepast wordt verdient nog bijzondere aandacht, met name wat betreft de buitenruimte en de aansluiting met omliggende gebouwen en infrastructuur, schrijven B&W in een voorstel aan de raad. De Duran-sportzaal zelf biedt ruimte voor een deel van de gymnastiek en verder kan de school gebruik maken van de Sporthal aan de Prins Bernardlaan. Het op deze plek te bouwen schoolgebouw kan op z’n vroegst in 2022 open gaan. De school, een dependance van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, start echter komend schooljaar al in leegstaande lokalen van basisschool het Atelier, eveneens in Diemen-Zuid. De inschrijving van leerlingen start direct na een open dag die OSB op 19 januari organiseert in De Omval. Binnenkort wordt ook een inloopavond gehouden voor omwonenden van de toekomstige school.