stadspas

Alle AOW-ers in Diemen kunnen Stadspas krijgen

Alle inwoners van Diemen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen voortaan een Stadspas aanvragen. Zo’n pas biedt kortingen bij bijvoorbeeld bioscopen, theaters, de bibliotheek en een reeks andere instellingen en attracties, voornamelijk in Amsterdam. In Diemen moet de Stadspas apart worden aangevraagd, in tegenstelling tot Amsterdam waar AOW-gerechtigden automatisch een zogenaamde ‘groene’ pas ontvangen. Aanvragen kan bij de minimaconsulent van team Sociale Zaken van de gemeente, dinsdag tot en met donderdag tussen 8:30 en 16:30 uur en op vrijdag tussen 8:30 uur en 11:00 uur, tel 020 – 3144888. Mailen mag ook naar  socialezaken@diemen.nl met  naam, telefoonnummer en als onderwerp “Stadspas”. De gemeente stuurt vervolgens eerst een aanvraagformulier toe.