Biomassacentrale Diemen ‘grootste in Nederland’

De op houtpellets gestookte biomassacentrale die Nuon wil bouwen bij haar centrale in Diemen zou met 120 mW de grootste van Nederland worden. Dat stelt de Partij voor de Dieren. De fractie van de PvdD in Provinciale Staten heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. PvdD wil onder meer weten of GS het bevoegde gezag is voor de milieuvergunning en of dat college heeft besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is. De fractie stelt verder dat het beter zou zijn om eerst de gemeentelijke warmteplannen af te wachten voor te beslissen over de bouw van een dergelijke centrale. PvdD wijst er bovendien op dat door de plannen natuurgebied verloren gaat en een ecologische verbindingszone wordt doorkruist. ‘’Bent u als provincie in gesprek geweest met Nuon over hun voornemen tot de bouw van deze biomassacentrale en zo ja, wat is daar uitgekomen?’’ De plannen voor de centrale hebben ook in de gemeenteraad van Diemen al tot een lange discussie geleid. Een motie van Ouderenpartij Diemen tegen de plannen is uiteindelijk ingetrokken.