‘Bijdrage wethouder Nuijens aan brochure geen probleem’

Dat wethouder Jorrit Nuijens in een brochure het crowdfundingsproject voor de Bird Brewery in het Diemerbos aanbeveelt is alleen maar positief, aldus het hele college van B&W in antwoord op vragen van de VVD-raadsfractie. Het in de brochure gebruikte citaat komt ook uit een openbaar persbericht van Staatsbosbeheer dat al eerder in andere media was verschenen. Nuijens heeft toestemming gegeven voor het gebruik ervan en er was geen enkele aanleiding om daarover het college van B&W te informeren. Het college ziet geen enkel bezwaar tegen deelname van de wethouder ‘en al helemaal niet tegen deze vorm: herhaald gebruik van een openbare quote zoals die al eerder in de media is verschenen’. ‘’Realisatie van horeca in het Diemerbos wordt immers -door raad en college(s)- al tijden gezien als maatschappelijk wenselijk. In het algemeen mag van het college worden verwacht dat zij in haar publieke uitlatingen en optredens handelt in het Diemense belang. Of dat nu een positief woord in de krant of elders is over de invulling van de lang gekoesterde wens tot horeca in het Diemerbos door een (transparant geselecteerde, commerciële) partij, of dat er door collegeleden een Huis van de Buurt wordt geopend, een delicatessenzaak, of wonen op Holland Park wordt aangeprezen in een filmpje van de ontwikkelaar.’’