Cordaan

Cordaan zoekt leden voor haar Centrale Cliëntenraad

Zorginstelling Cordaan, dat ook in Diemen op grote schaal actief is, zoekt nieuwe leden voor haar Centrale Cliëntenraad. De raad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur. Ook volgt ze de WMCZ (Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen) en denkt ze positief kritisch mee over de beste zorg voor cliënten van Cordaan. Daarnaast ondersteunt de raad de locaties, waaronder De Diem en Berkenstede in Diemen, bij de verdere uitbreiding en versterking van de cliëntmedezeggenschap. Cordaan is op zoek naar mensen die zich enthousiast in willen zetten voor het ontwikkelen van de zorg en van de vertegenwoordiging van de cliënten, affiniteit hebben met Cordaan en de zorg en zicht hebben op regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Voor verdere informatie cordaan.nl/nieuws