Survivor BSO

Hockeyvelden in Diemen maar honkbal moet verhuizen

De gemeente Diemen werkt samen met Amsterdam om een honkbalveld aan te leggen op sportpark Voorland. Dat project past in de deze week door Amsterdam bekend gemaakte miljoeneninvesteringen in sportvoorzieningen. De Diemense honkbalvereniging TIW Survivors zou dan kunnen verhuizen naar Amsterdam Oost, waar voldoende honkbalcapaciteit is. Over het plan is overeenstemming met Amsterdam Oost, heeft een woordvoerster van de gemeente Diemen meegedeeld. Op Sportpark Diemen, waar TIW Survivors nu nog speelt, kunnen dan twee hockeyvelden en een voetbalveld voor SV Diemen worden aangelegd. De plannen worden volgens de huidige planning in januari voorgelegd aan de gemeenteraad.