Campus

Infinity College in Diemen wordt officieel erkend

Het Infinity College, een particuliere middelbare school die sinds 2017 gevestigd is op de Campus in Diemen-Zuid, wordt formeel erkend als onderwijsinstelling. B&W hebben dat besloten nadat de Onderwijsinspectie na uitgebreid onderzoek heeft vastgesteld dat de school voldoet aan de wettelijke eisen. De inspectie heeft daarop een bindend advies uitgebracht aan de gemeente. Het Infinity College is in het vorige schooljaar gestart met een veertigtal leerlingen waarvan drie uit Diemen. Inmiddels is ook een vestiging geopend in Rotterdam. Het College maakt gebruik van een concept dat uitgaat van een coachende rol van ouders in het buitenland. Op de Diemense school wordt de rol van de ouder overgenomen door een professionele coach die dagelijks begeleiding biedt. Na de erkenning blijft de Onderwijsinspectie controleren of het Infinity College zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt.