vrijheidsmaaltijd

Burgemeester Boog wil ‘nadrukkelijker de dialoog opzoeken’

Burgemeester Erik Boog van Diemen wil nadrukkelijker de dialoog opzoeken, ‘in je eigen omgeving, in de gemeenschap, in de politiek’. ‘’Ik geloof dat de basis van de democratie een goede dialoog is. En met verbetering van die dialoog kunnen we gewoon beginnen. Op landelijk niveau, op lokaal niveau,’’ aldus Boog in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘’In een democratie worden alle belangen vertegenwoordigd, en een samenleving verandert en daarmee de belangen ook. Niet de wil van de meerderheid is de kernwaarde van de democratie, maar juist de bescherming van minderheden. Een goede dialoog als basis van een democratie houdt daar rekening mee. Bij een goede dialoog gaat het om argumenten, om waarden, om belangen. Het is essentieel die alle goed op tafel te krijgen. Zodat je daar het goede gesprek, een dialoog over kan voeren. Een echte dialoog is een gesprek tussen mensen waarbij een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt. Je moet je verdiepen in een ander. Het gaat om ontmoeten, uitwisselen, onderzoeken van betekenissen en mogelijkheden, aandachtig luisteren.’’ De burgemeester stelt dat zo’n dialoog niet zo makkelijk is, zeker niet in een digitale samenleving waarin alles lijkt te draaien om tegenstellingen. ‘’Als we naar de bestuurlijk-politieke praktijk kijken dan liggen er vaak al kaders vast. Maar laten we dan ook kijken welke ruimte er wel is. Eventuele zorgen van mensen serieus nemen. En juist ook gebruik maken van de inzichten, expertise en ervaringen van onze inwoners, instellingen en ondernemers. We moeten het samen doen.’’