Hoogbouw NEE

Weer bezwaren tegen plan voor hoogbouw in Diemen

Bewoners en toekomstige bewoners van Plantage de Sniep maken bezwaar tegen het plan om in de zogenaamde Tramlus, het gebied binnen het eindpunt van Lijn 19, een flatgebouw te bouwen van negen verdiepingen. ‘’Bouw van een gebouw van dertig meter naast omliggende bebouwing van tien tot vijftien meter wordt door ons als onwenselijk ervaren,’’ aldus de bewonersgroep. Dat er zo’n hoog gebouw verschijnt in een wijk met vooral eenvormige laagbouw had niemand verwacht”. De groep pleit voor een lagere bebouwingshoogte ‘die doorgaans als aangenaam wordt ervaren.’ . De bewoners vrezen onder meer voor luchtturbulentie die het minder prettig maakt om in de buurt te verblijven. Zij dringen er daarom bij de gemeenteraad op aan de plannen te verwerpen en nogmaals te bekijken of een project met maximaal zeven bouwlagen haalbaar is. ‘’Het inspraakproces is niet gelopen zoals wij verwacht hadden. We voelen ons niet gehoord en hebben het gevoel dat de plannen eigenlijk al vast lagen toen ze ter inzage werden gelegd.” De bezwaren lijken veel op die van de actiegroep Hoogbouw Nee tegen soortgelijke plannen voor de hoek van de Arent Krijtstraat en de Hartveldseweg. Daar heeft de raad uiteindelijk een streep door dat project gehaald.