Diemen Nieuws

D66 wil participatie-platform ‘Stem voor Diemen’

De raadsfractie van D66 in Diemen wil komen tot een platform voor burgerparticipatie ‘Stem voor Diemen’. Voorbeeld is het succesvolle online platform ‘Stem van Amsterdam’. D66 stelt in een voorgestelde motie ‘dat de raad invloed van alle Diemenaren op ons beleid belangrijk vindt en dat zo eenvoudig mogelijk wil maken’. Online platforms bieden daarmee volgens de fractie een toegankelijke weg naar burgerparticipatie. Het platform zoals dat in Amsterdam werkt is een online participatie-tool waarmee bewoners een onderwerp bij de stadsdeelcommissie kunnen agenderen. Bewoners plaatsen hun idee op het platform, voeren een campagne om zo veel mogelijk stemmen te halen waarna maandelijks het idee met de meeste stemmen wordt besproken door de stadsdeelcommissie en de indiener van het plan gezamenlijk, legt raadslid Rick Poelwijk uit. Op het Amsterdamse platform gaan de ideeën bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, verfraaiing van de fysieke leefomgeving of afvalinzameling. ‘’Om het platform geschikt te maken voor de Diemense context zijn uiteraard aanpassingen nodig. Bovendien zal er ongetwijfeld een financieel component aan dit platform zitten, maar dit alles leek mij voor nu buiten de reikwijdte van de motie te vallen,’’ aldus het D66-raadslid.