Veel belangstelling info-avond over biomassacentrale

De inloopavond die Nuon maandag organiseerde over de plannen om op haar terrein in Over-Diemen een grote biomassacentrale te bouwen heeft veel belangstellenden getrokken. Die kwamen voor de meerderheid uit Diemen maar ook uit IJburg, Weesp, Muiden en andere omliggende plaatsen waar onrust is ontstaan over het project. In Theater de Omval kregen de tientallen bezoekers uitgebreide informatie over het omstreden project van een groot aantal deskundige medewerkers van Nuon en van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die uiteindelijk namens de provincie de vergunning moet verstrekken. Die uitleg leidde overal tot geanimeerde maar steeds wel rustige discussies met de vaak goed-ingevoerde bezoekers. ‘’Wij zijn blij dat er zoveel mensen naar deze avond zijn gekomen. We willen graag zo veel mogelijk informatie geven, dat is waarom we dit soort bijeenkomsten organiseren,’’ aldus woordvoerster Ariane Volz van Nuon. Zij benadrukte wel ‘dat het uiteindelijk onze bedoeling is dat deze centrale er komt.’ De volgende fase in de procedure is het uitgeven van een ontwerpbesluit omgevingsvergunning door de Omgevingsdienst. Die zal gepubliceerd worden op www.odnzkg.nl Dat gebeurt in principe op of rond 18 februari waarna kort daarna een zes weken durende inspraakperiode start waarin iedereen bezwaren ofwel zogenaamde zienswijzen kan indienen.