Vergunning biomassacentrale Diemen volgende week ter inzage

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal de ontwerp-vergunning voor de omstreden biomassacentrale die Nuon wil bouwen in Over-Diemen volgende week, op 27 februari, publiceren. Tijdens de eerder gehouden informatie-avond over de centrale in Theater De Omval in Diemen suggereerde de Omgevingsdienst dat dat op of rond de 18e februari het geval zou zijn. Die datum is echter niet gehaald.  Vanaf 28 februari 2019 liggen de stukken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen (Overzicht bekendmakingen provincie Noord-Holland/ Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerp VVGB). Dat begint ook het tijdvak waarin een ieder zienswijzen over de plannen kan indienen.’’ De gemeenteraad van Diemen heeft, ondanks ernstige bezwaren, eerder wel een voorlopige verklaring van geen bedenkingen moeten verstrekken. Het plan komt rond de zomer opnieuw op de agenda van de Diemer raad terug.