Diemen kan meer geluidshinder van Schiphol verwachten

In Diemen is de komende weken meer geluidshinder te verwachten van vliegtuigen van of naar Schiphol. Door groot onderhoud aan de Kaagbaan zal het vliegverkeer meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan die ook over Diemen, met name Holland Park en de rest van Diemen-Zuid, voert. Schiphol heeft daarbij toestemming gekregen deze baan ook voor nachtvluchten in te zetten. Verder zal de Schiphol-Oost baan eveneens meer worden ingezet dan normaal. De Buitenveldertbaan en de Oostbaan worden normaliter niet voor nachtvluchten gebruikt. Het onderhoud van de Kaagbaan duurt van 24 februari tot en met 4 maart. Informatie over het veranderde baangebruik is te vinden op www.bezoekbas.nl. Via die website kunnen ook klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol worden ingediend.