WMO Diemen

Informatie-avond over bezwaren biomassacentrale Diemen

De gemeente Diemen organiseert op 5 maart een inloopavond over de manier waarop bezwaren – zienswijzen – tegen de geplande biomassacentrale van Nuon in Over-Diemen ingediend kunnen worden. Ook inwoners van IJburg, Muiden en Weesp zijn welkom op die bijeenkomst van 18.00 tot 20.00 in het gemeentehuis. De zienswijze procedure voor het ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp verklaring van geen bedenkingen gaat van start op 1 maart 2019. Daarmee begint een periode van zes weken waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. De bezwaren of andere ideeën kunnen betrekking hebben op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen die de gemeenteraad van Diemen heeft afgegeven, de ontwerpvergunning wet natuurbescherming van de RUD NHN of de ontwerp omgevingsvergunning van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tijdens de inloopavond zijn vertegenwoordigers van de gemeente Diemen, de omgevingsdienst NZKG, de RUD NHN en NUON aanwezig om informatie te geven over de procedures en bij wie, waar en voor wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.