Gemeentehuis Diemen

Raad Diemen bespreekt plannen voor ‘nieuw’ Holland Park

De gemeenteraad van Diemen bespreekt op 14 maart de plannen voor Holland Park Zuid, het deel van de nieuwbouwwijk dat direct tegen de Daalwijkdreef aan ligt en grenst aan het in aanbouw zijnde deel van Holland Park. Diemen wil hier 1.500 woningen bouwen waarvan een deel in 13 verdiepingen hoge woontorens. Ook komen er gebouwen van tien hoog en nog enkele van zes verdiepingen. Ongeveer 300 huizen moeten sociale huurwoningen worden. Om de projecten te realiseren zullen de bestaande gebouwen van onder meer Hogeschool InHolland en de studentenwoningen van De Key worden gesloopt. De plannen en ontwerpen komen 14 maart aan de orde in een informatieve raadsvergadering waar omwonenden en andere betrokken hun mening kunnen laten horen. Bovendien vindt voorafgaande aan de raad een tweede inloopavond over Holland Park Zuid plaats die begint om 18.30 uur in het gemeentehuis.