Boog: Diemen wil criminaliteit actief blijven bestrijden

“We hebben de afgelopen jaren als gemeente gekozen voor een actievere opstelling om de criminaliteit in Diemen te bestrijden. Dat wil ik de komende jaren voortzetten. Je ziet ook in Diemen over een langere periode de criminaliteit dalen, maar er moet nog veel gebeuren. We moeten nu doorpakken, het kan en moet veiliger.” Dat zegt burgemeester Erik Boog over het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Diemen. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe instrumenten en acties ingezet om Diemen veiliger te maken, staat in het plan. Boog: “Toen ik in Diemen kwam zag ik dat we onvoldoende gebruik maakten van de instrumenten die wij ook als gemeente kunnen inzetten. Inmiddels doen we dat wel.’’ Zo sluit de burgemeester regelmatig panden waarin drugs of wapens worden gevonden en worden ondernemers die bepaalde vergunningen nodig hebben beter gescreend om bijvoorbeeld witwassen te bestrijden. Ook is er een dwangsom ingevoerd op het in bezit hebben van inbrekerswerktuig in de openbare ruimte om woninginbraken tegen te gaan. ‘’Ook de komende jaren gaan we al die nieuwe instrumenten maximaal inzetten,’’ zegt Boog. Hij wijst ook op het project Scheerlicht om zwaardere ondermijnende criminaliteit in Diemen te bestrijden. ‘’Door samenwerking tussen alle instanties en het beter delen van signalen en informatie kunnen we misstanden eerder opsporen en aanpakken. De komende jaren wil ik ook meer nadruk leggen op het ‘dichtdraaien van de kraan’, voorkomen dat die criminelen hier überhaupt komen wonen of criminele activiteiten gaan ontplooien.” Boog wil ook samen met buurtbewoners en ondernemers kijken naar maatregelen om de buurten in Diemen veiliger te maken: “Samen staan we sterker. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze buurten. Ik zie dat inwoners zelf steeds meer doen om hun huizen en buurten veiliger te maken. Maar niet iedereen kan dat. Daar moeten wij als partners bij helpen.’’